Rada Rodziców

Uwaga! Na pierwszym spotkaniu z rodzicami odbędą się wybory do nowej Rady Rodziców - prosimy o niezawodne przybycie!

Rada Rodziców 2017/2018

1. Przedszkole - Wioletta Armata
2. Oddział "0" - Grażyna Gulis        (sekretarz)
3. Klasa I - Małgorzata Smołucha
4. Klasa II - Dorota Angielska
5. Klasa III - Zofia Zdziarska
6. Klasa IV - Joanna Kurasik
7. Klasa V - Marek Synowiecki     (skarbnik)
8. Klasa VI - Bożena Machala       (komisja rewizyjna)
9. Klasa VII - Anna Proszowska   (komisja rewizyjna)
10. Klasa 2a - Katarzyna Siedlecka(z -ca przewodniczącego)
11. Klasa 2b - Barbara Gąsior      (Przew. komisji rewizyjnej)
12. Klasa 3a - Andrzej Misielak    (Przewodniczący Rady Rodziców)
13. Klasa 3b - Katarzyna Wojnar (z-ca przewodniczącego)

NUMER KONTA NA WPŁATĘ NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców Siedliska Bogusz
Nr. rach.: 42 85890006 0080 0293 6082 0001

wpłata 20 zł

sdf