Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach Bogusz


mgr Stanisław Wójtowicz

 

 

 

Z-ca dyrektora


mgr Krzysztof Dziedzic

sdf