Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2016/17, który został ogłoszony Rokiem Wolontariatu. Głównym przesłaniem naszej działalności  są słowa Jana Pawła II

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce z jakim tej pomocy się udziela”. 

Co to jest wolontariat?  Wolontariat – to bezpłatne ,świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi  rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy kto ma potrzebę niesienia pomocy innym. W planie pracy na bieżący rok szkolny mamy wiele działań , min. Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorej Madzi z Żyrakowa, zbiórka zużytych telefonów komórkowych, Góra Grosza, pomoc dla Domu Dziecka Hanka z Dębicy, pomoc koleżeńska w szkole uczniom słabszym w nauce, pomoc w opiece nad przedszkolakami, pomoc chorym dzieciom z naszego rejonu.

Przewodniczącą Szkolnego Koła Wolontariatu w tym roku szkolonym została wybrana Dominika Lemek, zastępcą Gabriela Szynal,  a skarbnikiem Gabriela Jędrzejczyk.

sdf