Ubezpieczenie


(STRONA W AKTUALIZACJI!)

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 - 28 zł

Informacja o ubezpieczeniu szkolnym uczniów w roku szkolnym 2016/2017Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę:


Jakie dokumenty należy złożyć?

1.     wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia ( w załączniku )

2.     kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

3.     kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1.     Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl

2.     Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


sdf