PSO Szkoła Podstawowa


(strona w aktualizacji)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SIEDLISKACH BOGUSZ

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I - III

Klasa I Klasa II Klasa III
Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zaj. techn.
Zajęcia komputerowe
język angielski
religia

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VII KLASA IV KLASA V KLASA VI KLASA VII
Język polski
 
Język angielski
 
   

 
Język niemiecki
 


Matematyka
 
Przyroda  
Muzyka
 
   
Plastyka  
Technika  
Wychowanie fizyczne
 
 Religia  
WDŻ w R
 
Historia
 i społeczeństwo
 
Informatyka
 
Geografia      
Fizyka      
Biologia      
Chemia
 
     
         
         

sdf