Przedmiotowy system oceniania

Gimnazjum klasy I - III

Klasa II
 
Klasa III
 
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka 
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Muzyka
Plastyka
Zaj. Artystyczne
Zaj. Techniczne -
Informatyka -
Edukacja dla bezpieczeństwa  
Wychowanie fizyczne
Lekcja do dysp. wychow.
Wych. do życia w rodzinie
Religia 

sdf