Programy rozwojowe inwestycją w przyszłość

do pobrania:  

►Regulamin projektu
►Regulamin rekrutacji
►Deklaracja uczestnictwa w projekcie
►Formularz zgłoszeniowy
►Umowa z rodzicem dotycząca uczestnictwa dziecka i rodzica w projekcie
►Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia informatyczne

Zajęcia z języka angielskiego

Zajecia z języka polskiego

Zajęcia z matematyki

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

sdf