Gazetka Szkolna Gimdziupla


Numery gazetki              zdjęcia

,,Gimdziupla’’ to już pismo z tradycjami. Mamy już 15 lat i ponad 100 wydanych numerów. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2000 roku. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wielu osób, gazetka przez lata ściągała uczniów zafascynowanych dziennikarstwem.Założycielami gazetki szkolnej i długoletnimi opiekunami byli: p. Barbara Wojtaszek i p. Krzysztof Dziedzic, potem gazetką opiekowała się p. Zofia Cabaj - opiekunowie wspierani byli przez p. Marię Nowak Juszkiewicz, Halinę Wąsik.

Gazetka szkolna,,Gimdziupla” jest tworzona pod dyskretnym okiem opiekuna pani Jadwigi Kluzy, ale jest to przede wszystkim gazetka uczniowska. Naszym celem jest aby gazetka była atrakcyjna:
- pod względem treści,
- rzetelna w przedstawianiu faktów i opinii, 
- właściwa w formie.

 Gazetka szkolna pełni ważną funkcję informacyjną w środowisku. Pozwala szeroko zaprezentować wydarzenia z życia szkoły i najbliższej okolicy. Powinna być redagowana w każdej szkole, gdyż promuje szkołę w środowisku. Chcemy zamieszczać w niej informacje „bliskie uczniom” - różne ciekawostki, wywiady, sondaże, jak również własność twórczą czy dokonania i osiągnięcia uczniów szkoły.Obecnie w roku szkolnym 2014/2015nad gazetką pracuje ponad15- osobowy zespół redakcyjny. Twarzą go: Aleksandra Synowiecka- redaktor naczelna, Karolina Wójcik- sekretarz redakcji, dziennikarze: Gabriela Jędrzejczyk, Patrycja Samborska, Aleksandra Szczepkowicz, Katarzyna Chodór, Kamila Grzesiakowska, Gabrysia Jędrzejczyk, Joanna Warchoł, Karolina Mirus, Faustyna Zdziarska, Sylwia Nykiel, Maria Czyż, Natalia Dziedzic, Karolina Pieniądz oraz początkujący redaktorzy z klas pierwszych.

Nasze sukcesy to zdobycie pierwszego miejsca w finale I Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych oraz przystąpienie do projektu edukacyjnego Junior Media.

Junior Media to przede wszystkim internetowa platforma do tworzenia gazet. To prosty system, który krok po kroku poprowadzi nas przez proces powstawania gazety. Nasza gazetka powstaje na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych.Gazetki stworzone na platformie Junior Media mogą być umieszczane na stronie platformy, jako e-gazeta, można ją drukować na szkolnej drukarce.Junior Media to nie tylko zabawa, to również nauka dziennikarstwa. Jako uczestnicy programu mamy możliwość uzyskania wskazówek od profesjonalnych dziennikarzy i reporterów, szanse na uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich oraz ciekawych konkursach.

Oprócz wydawania e-gazetki, redakcja pracuje również nad dłuższą, tradycyjną formą pisemka tworzoną w programie Publisher. Na platformie Junior Media w ciągu dwóch lat umieściliśmy już 11 numerów gazetki, z których 8 zostało nagrodzone przez jury w konkursie Junior w druku. Jako nagrodę otrzymaliśmy 250 egzemplarzy każdego numeru,,Gimdziupli” wydrukowanej w profesjonalnej drukarni. Praca w redakcji to nie tylko pisanie artykułów i przeprowadzanie wywiadów, ale także wspólne spędzanie czasu. Organizujemy wyjazdy do kina, warsztaty prasowe połączone z noclegiem w szkole oraz ogniska.

Zachęcamy do pracy w redakcji wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą przeżyć wspaniałą przygodę oraz zdobyć doświadczenie w dziedzinie dziennikarstwa. Być może dzisiejsi, młodzi początkujący dziennikarze opiszą na łamach innych gazet swoje pierwsze doświadczenia z perspektywy czasu, ze szkolną gazetką ,,Gimdziupla’’.

,,Gimdziupla’’ to już pismo z tradycjami. Mamy już 15 lat i ponad 100 wydanych numerów. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2000 roku. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wielu osób, gazetka przez lata ściągała uczniów zafascynowanych dziennikarstwem.Założycielami gazetki szkolnej i długoletnimi opiekunami byli: p. Barbara Wojtaszek i p. Krzysztof Dziedzic, potem gazetką opiekowała się p. Zofia Cabaj - opiekunowie wspierani byli przez p. Marię Nowak Juszkiewicz, Halinę Wąsik.

Gazetka szkolna,,Gimdziupla” jest tworzona pod dyskretnym okiem opiekuna pani Jadwigi Kluzy, ale jest to przede wszystkim gazetka uczniowska. Naszym celem jest aby gazetka była atrakcyjna:
- pod względem treści,
- rzetelna w przedstawianiu faktów i opinii, 
- właściwa w formie.

 Gazetka szkolna pełni ważną funkcję informacyjną w środowisku. Pozwala szeroko zaprezentować wydarzenia z życia szkoły i najbliższej okolicy. Powinna być redagowana w każdej szkole, gdyż promuje szkołę w środowisku. Chcemy zamieszczać w niej informacje „bliskie uczniom” - różne ciekawostki, wywiady, sondaże, jak również własność twórczą czy dokonania i osiągnięcia uczniów szkoły.Obecnie w roku szkolnym 2014/2015nad gazetką pracuje ponad15- osobowy zespół redakcyjny. Twarzą go: Aleksandra Synowiecka- redaktor naczelna, Karolina Wójcik- sekretarz redakcji, dziennikarze: Gabriela Jędrzejczyk, Patrycja Samborska, Aleksandra Szczepkowicz, Katarzyna Chodór, Kamila Grzesiakowska, Gabrysia Jędrzejczyk, Joanna Warchoł, Karolina Mirus, Faustyna Zdziarska, Sylwia Nykiel, Maria Czyż, Natalia Dziedzic, Karolina Pieniądz oraz początkujący redaktorzy z klas pierwszych.

Nasze sukcesy to zdobycie pierwszego miejsca w finale I Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych oraz przystąpienie do projektu edukacyjnego Junior Media.

Junior Media to przede wszystkim internetowa platforma do tworzenia gazet. To prosty system, który krok po kroku poprowadzi nas przez proces powstawania gazety. Nasza gazetka powstaje na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych.Gazetki stworzone na platformie Junior Media mogą być umieszczane na stronie platformy, jako e-gazeta, można ją drukować na szkolnej drukarce.Junior Media to nie tylko zabawa, to również nauka dziennikarstwa. Jako uczestnicy programu mamy możliwość uzyskania wskazówek od profesjonalnych dziennikarzy i reporterów, szanse na uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich oraz ciekawych konkursach.

Oprócz wydawania e-gazetki, redakcja pracuje również nad dłuższą, tradycyjną formą pisemka tworzoną w programie Publisher. Na platformie Junior Media w ciągu dwóch lat umieściliśmy już 11 numerów gazetki, z których 8 zostało nagrodzone przez jury w konkursie Junior w druku. Jako nagrodę otrzymaliśmy 250 egzemplarzy każdego numeru,,Gimdziupli” wydrukowanej w profesjonalnej drukarni. Praca w redakcji to nie tylko pisanie artykułów i przeprowadzanie wywiadów, ale także wspólne spędzanie czasu. Organizujemy wyjazdy do kina, warsztaty prasowe połączone z noclegiem w szkole oraz ogniska.

Zachęcamy do pracy w redakcji wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą przeżyć wspaniałą przygodę oraz zdobyć doświadczenie w dziedzinie dziennikarstwa. Być może dzisiejsi, młodzi początkujący dziennikarze opiszą na łamach innych gazet swoje pierwsze doświadczenia z perspektywy czasu, ze szkolną gazetką ,,Gimdziupla’’.


sdf